Úvod

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce (dohlíží na dodržování vyhlášek města) vydaných zastupitelstvem nebo na dodržování nařízení rady města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo jiný zákon. Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona zejména:

 

Při plnění úkolů obecní polciie má strážník právo:

Pravomoci a povinnosti strážníka jsou dále upřesněny zákonem o Obecní policii.

 

Kontakty:

pevná linka: 566 622 588
mobil služebna: 736 510 483
linka tísňového volání: 156 (lze volat bezplatně i z mobilních telefonů)
fax: 566 623 529
e-mail: mp@zdarns.cz
adresa: Městská policie
nám. Republiky 75/2
591 31 Žďár nad Sázavou
[CNW:Counter]